cherry

Barnet inleder förskoletiden med en inskolning som varar under 14 dagar. Barnet och dess vårdnadshavare deltar tillsammans under inskolningen.

Under sommaren (v.28-31) stänger Montessoriförskolan Vega sin ordinarie verksamhet och erbjuder sommarförskola för de barn som är i behov av det. Detta kan vara vid annan förskola. Sammanslagning med andra förskolor kan också förekomma då eftersom omsorgsbehovet är mindre och förskolans anställda tar ut sin lagstadgade sammanhängande semester under dessa veckor.

Montessoriförskolan Vega följer Göteborgs stads riktlinjer och regler för öppethållande.

Röda dagar (helgdagar), midsommarafton, nyårsafton samt julafton är Montessoriförskolan Vega stängd. Valborgsmässoafton stänger förskolan klockan 14.00.

Montessoriförskolan Vega håller stängt fyra dagar per år för kompetensutveckling/studiedagar för personalen.

Barnomsorgsavgiften skall betalas månadsvis i förskott. Betalning görs till bankgiro: 677-7494 varje månad. Fakturan skickas till vårdnadshavarna. Avgiften reduceras inte p.g.a. personalens studiedagar/kompetensutvecklingsdagar eller vid barnets eventuella sommarplacering.

Vid inkomständringar ska vårdnadshavare lämna in nya inkomstuppgifter.

Barn åt föräldrar som är föräldralediga, arbetssökande, sjukskrivna eller erhåller havandeskapspenning erbjuds en vistelsetid om högst 25 timmar/vecka tisdag t.o.m. torsdag. Barnet ska då lämnas till Montessoriförskolan Vega senast 08.30 de dagar som barnet deltar i förskoleverksamheten.

Om vårdnadshavare väljer att avsluta avtalet med Montessoriförskolan Vega är uppsägningstiden 2 månader från det datum förskolechefen mottagit en skriftlig notis. Alternativt att förskolechefen bekräftar en muntlig uppsägning med ett skriftligt svar. Föräldraavgifterna löper under hela uppsägningstiden.

Öppettiderna följer Göteborgs stad krav om öppethållande för förskolor.