Banken
Från konkret till abstrakt
Skrivning föregår läsning
Skrivning föregår läsning
Måleri
Parövning som dessutom används som läsövning och berikning av ordförrådet
Addition
Inlärning av bokstäver där flera sinnen är involverade
Multiplikation
Måleri
Positionssystemet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14