En dag på Montessoriförskolan Vega

Dagsprogrammet ser olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på.

Lilla Vega, 1–3 år

06:45                                 Förskolan öppnar.

07:30-08:00                       Frukost (barn som ska äta frukost ska lämnas senast 07:20).

08:30                                  Senaste lämningstid.

09:00-10:00                      Utelek/organiserade aktiviteter i smågrupper.

10:30                                 Samling.

11:00                                 Lunch.

11:45                                 Utomhussov i barnets egen vagn alternativt inomhussov.

14:00                                 Mellanmål.

14:45                                 Aktiviteter inomhus eller utomhus.

17:00                                 Förskolan stänger.

Stora Vega 3-6 år          

06:45                                 Förskolan öppnar på Lilla Vega och alla förskolans barn lämnas där före 07:15.

07:15                                 Stora Vega öppnar.

07:30-08:00                       Frukost.

08:30                                 Senaste lämningstid.

08:30-11:00                      Inomhusaktiviteter.

11:00                                 Samling.

11:30                                 Lunch.

12:00                                 Utelek i förskolans egen trädgård eller i Slottsskogen.

14:30                                 Mellanmål inomhus på förskolan eller utomhus i Slottsskogen.

15:00                                 Utomhuslek i Slottsskogen.

16:00-17:00                      Sammanslagning av förskolans samtliga avdelningar på Lilla Vega.

17:00                                 Förskolan stänger.

Måltidsrutiner

Vi arbetar för att barnen ska få störningsfria måltider, därför behöver vårdnadshavare vars barn ska äta frukost lämna sina barn senast 10 minuter före frukostens början. Små barn tappar lätt uppmärksamheten på maten om det blir upprepade avbrott under pågående måltider. När barn lämnas eller hämtas under måltider störs barnens matro och kontinuitet i måltiden. En lugn och störningsfri måltid ger goda förutsättningar för en trivsam och social stund vid matbordet. Samtidigt ökar möjligheterna för barnen att koncentrera sig på att äta och bli mätta.

Vårt önskemål är att barnen ska lämnas senaste klockan 08:30

Klockan 08:30 vill vi att alla barn ska vara på förskolan. Då sätter vi igång med dagens aktiviteter. Hela barngruppen bör vara samlad när dagens planerade aktiviteter sätter igång för att den pedagogiska kvaliteten för samtliga barn ska bli god.