För information eller om du är intresserad av att ställa ditt/dina barn i kö till Montessoriförskolan Vega kan du kontakta vår förskolechef Anna Lindstedt på telefon 0768-96 96 75 eller via mejl.

Anna L

forskolechef@montessoriforskolanvega.se

 

Kontakta oss!

Montessoriförskolan Vega
Nordostpassagen 61B
413 11 Göteborg

Tel 031-12 59 09
kontakt@montessoriforskolanvega.se